Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 27, 2014

I vilket Erik jämför ett kilo bajs och Jesper går igenom den fackliga stridens tre delar.