Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 12, 2014

I vilket Erik funderar på var gränsen för spoilers går och Jesper vill stänga av.