Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 5, 2014

I vilket Jesper och Erik pratar om vilka signaler ekonomiska, ideologiska och journalistiska utspel ger.