Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 26, 2014

I vilket Jesper och Erik funderar på om, och i sådana fall varför, journalister fått dåligt rykte.