Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 11, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar cykeldokumentärer och effekten av ökade krav på multikompetens.