Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 18, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar reaktioner på begreppet husblatte och mediers tendens att skylla utspel på politiker.