Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 18, 2015

I vilket Erik bevisar gamla teser och Jesper identifierar en orsak till hätskt twitterklimat.