Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 17, 2015

I vilket Erik och Jesper noterar att samma enskilda exempel börjar användas som bevis för två motstående åsikter.