Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 22, 2015

I vilket Jesper och Erik försöker rama in hur förståelsen av nyheter formas av hur de beskrivs från början.