Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 31, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om en svensk debatt som eskalerar och hur förklaringar söks istället för lösningar.