Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 7, 2015

I skuggan av Medieutredningen konstaterar Jesper och Erik att många skyller på journalister och medier.