Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 25, 2023

Efter att Jesper visat sig vara en late adopter på Covid-19 är Mediespanarna tillbaka med vårvinden i seglen. Avsnittet handlar om frågan om namnpublicering i ett lite speciellt sammanhang: företag som har felat. Ska dessa hängas ut eller ska de ha rätt att förbli anonyma.  Med ett aktuellt exempel från det...