Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 8, 2024

I detta avsnitt diskuterar Jesper och Erik två exempel på folkutbyte. Jesper pratar om hur ekonomiska förutsättningar och regler inom sport uppmuntrar till att byta ut egna spelare. Erik pratar om TV och film som ibland möts av kritik att karaktärer byts ut för att skapa mångfald och representation.


Jul 7, 2024

Psykologen Mattias Lundberg (tidigare gäst i podden) gav råd för att minska den personliga oron i samband med Covid19-pandemin som han beskrev i termer av informationshygien. Det han lyfte fram var vikten av att inte överkonsumera vare sig traditionella eller sociala medier, vara källkritisk och inte sprida vidare...


Jun 26, 2024

Lena Andersson skrev krönikan "När anklagelser ersätter samtal". Jesper och Erik diskuterar texten och försöker definiera folkutbytesteorin genom att bland annat särskilja system från individer.


Jun 24, 2024

I den pågående debatten om förekomsten av ett folkutbyte diskuterar Erik och Jesper varför flyktingströmmarna till västeuropa ökade markant de senaste decennierna. Berodde det på politiska beslut, ekonomisk utveckling eller olika former av förändrade möjligheter till kommunikation? Eller är det helt...


Jun 14, 2024

Vad kan utfallet i EU-valet lära oss om konspirationerna kring ett medvetet folkutbyte för att stärka en förlorad väljarbas för vänsterorienterade partier? I detta avsnitt resonerar Jesper och Erik kring röstningsmönster utifrån 1) en generös migrationspolitik och ideologiska skäl 2) fjärmande sakpolitik...