Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 17, 2016

I vilket Jesper och Erik försöker utröna huruvida det har blivit viktigare med känslor i politisk journalistik.