Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 27, 2016

I vilket Jesper och Erik diskuterar douchiga gäster, kompromisslöshet, nyhetsvärdering, publicering vid självmord och medieforskningens behov av ställningstaganden.