Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 1, 2016

I vilket Erik och Jesper diskuterar hur information påverkas av välvilja, avsikt och nördighet.