Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 17, 2016

I vilket Erik och Jesper kommer överens om de konventioner som styr fotboll, krig, läktarvåld, kärlek och strejker.