Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 30, 2016

Under efterspelet kring Brexit användes statistik och information som argument för att utfallet var felaktigt. Jesper och Erik problematiserar dessa typer av argument, samt får besök av en oväntad gäst.