Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 12, 2016

I vilket Jesper och Erik diskuterar retoriska för och nackdelar med att två parter använder varandras argument.