Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 20, 2016

I vilket Erik och Jesper startar upp säsong 11 med att prata om hur komplex bedömning av film är, eftersom filmupplevelsen kan färgas av så många skilda förutsättningar.