Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 31, 2016

I vilket Erik och Jesper firar fem år genom att fråga sig själva vem som ska vara frontfigur för populärvetenskap, betydelsen av akademiska titlar, om humanioras roll, och om all casting måste vara som till Boston Tea Party.