Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 15, 2016

I vilket Finn Arne Jørgensen, docent i teknik- och miljöhistoria, pratar med Erik och Jesper om hur teknik påverkar människans närvaro och förståelse av naturen.