Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 26, 2016

I vilket litteraturvetaren Jenny Jarlsdotter Wikström berättar för Jesper och Erik om förutsättningarna för finlandssvenska medier och skillnaderna mellan finsk och svensk public service.