Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 4, 2016

I vilket Jesper berättar om varför han tror Hillary Clinton blir president och hur demokraterna i USA allt mer använder sig av vetenskapliga metoder för sina kampanjer. Vi rekommenderar även universitetsbloggar.