Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 6, 2016

I vilket Erik och Jesper pratar om förmågan och oförmågan att tolka omgivningens koder samt några strategier för undvika obekväma situationer.