Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 28, 2016

I vilket Jesper och Erik sammanfattar årets trender: nostalgi, artificiell intelligens, remakes och oviljan att erkänna ett misslyckande.