Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 3, 2017

I vilket Erik och Jesper använder studier av sportkommentatorer som en liknelse för att diskutera hur politiker och arbetsmarknadens representanter försöker styra högre utbildning i den offentliga debatten.