Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 21, 2017

I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange.