Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 25, 2017

I vilket Erik och Jesper inspireras av SOM-institutet och pratar om den viktiga känslan av tillhörighet och den betydelse det har för partitillhörighet i Sverige.