Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 18, 2017

I vilket Erik och Jesper använder Twin Peaks och Star Wars som exempel på två viktiga byggstenar för organisationer.