Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 26, 2017

I vilket Jesper och Erik konstaterar att mediekritik från politiska aktörer ibland bortser från den mest basala mekanismerna i nyhetsvärdering. Detta exemplifieras med hjälp av NMR i Almedalen, demonstrationer i Tyskland, Transportverkets upphandlingar och Janne Josefssons sommarprat.