Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 22, 2017

I vilket Jesper och Erik undviker att rollspela. I stället pratar de om ökande kartläggningar och uthängningar av meningsmotståndare, samt hur de implicita hoten de leder till skiljer sig beroende på avsändare. Ie ie cthulhu fhtagn!