Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 22, 2017

I vilket Jesper och Erik diskuterar uppenbara och inte fullt så uppenbara vinklar inom journalistik - och så tjänar du på det.