Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 7, 2018

I vilket Josefine Wälivaara återbesöker Mediespanarna och pratar om normativitet i film och synen på klasskampen i den goda framtiden. Vi diskuterar också Ghostbusters, Altered Carbon och Stranger Things.