Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 2, 2018

I vilket Jesper och Erik pratar om hur kritiken mot public service växer, men hur kritikerna ibland blandar ihop politik-äpplen med personalpäron och även förväntar sig alldeles för snabba förändringar.