Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 17, 2018

I vilket Erik recenserar Far Cry 5 och Jesper redogör för organisationspressens utmaningar och de på något sätt lyckas sammansmälta båda i en slutsats.