Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 7, 2018

I vilket Jesper och Erik först diskuterar glasspolitiska utspel och sedan huruvida Joakim Ruists intervju i Aktuellt var ett resultat av medie- eller vetenskapsovana.