Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 16, 2018

I vilket Jesper och Erik lägger ner tid på att försöka utröna varför ilska riktas mot åsiktsentreprenörer men inte ekonomiska entreprenörer.