Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 4, 2018

I vilket Jesper recenserar boken Shattered – Inside Hillary Clinton's Doomed Campaign och argumenterar för att det svenska politiska klimatet är vårt eget fel.