Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 17, 2018

Ny termin. Nya avsnitt. Nya former av politisk argumentation där politiker med hjälp av olika utspel ljudlöst signalerar sin politik för den som lyssnar efter speciella värdeord.