Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 7, 2018

Ännu en gång är det dags att gå in i ett riksdagsval. Månad i rad har förvirringen varit total. Ännu en gång bryts gränser i vår samtid. Träffar vi rätt har vi chans att få mer utav vår framtid.