Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 12, 2018

I vilket Jesper och Erik läser en forskningsartikel om vilka tre faktorer som krävs för att en person ska kunna avgöra om något på nätet är sant eller falskt.