Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 13, 2018

I vilket Jesper och Erik i luciatid funderar över det traditionsenliga kriget mot julen tillika desinformationen som sprids från väntade och oväntade håll.