Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 20, 2019

I vilket Jesper och Erik funderar över debattklimatet på sociala medier och vad aggressiva debattörer vill vinna.