Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 3, 2019

I vilket Jesper och Erik börjar med att gradera aprilskämt men snart hamnar i en diskussion om kränkthet och dumstrutar som politiska strategier.