Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 1, 2019

I vilket Erik och Jesper älgar omkring i den långsamma televisionens bakvatten, hälsar på dess släktingar och kontemplerar över vad som gör genren populär.