Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 10, 2019

I vilket professor Pelle Snickars gästar mediespanarna och pratar om MKV-ämnets framtid, Spotify och de utmaningar de traditionella medierna möter i digitaliseringens tidevarv.