Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 17, 2019

Vad är strategisk kommunikation och vilka är de utmaningar strateger står inför idag? Mediespanarna doppar näsan i en av utbildningarna vid Umeå universitet.