Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 21, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur opartiskhet blivit en svår balansgång när det politiska landskapet snabbt förändras från höger-vänster till GAL-TAN.