Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 10, 2019

I vilket Jesper och Erik pratar om behovet att vilja göra utländska personer och mediers omdömen om Sverige till mer betydelsefulla än vad de faktiskt är.